- Bør ha nødaggregat

Vegværing reagerer på strømløse omsorgsboliger på Gladstad. Kommunen opplyser at de har beredskapsplaner som verner om beboerne.

Aggregat Vega kommune har nødaggregat ved sykehjemmet, rådhuset og skolen, men ikke i omsorgsboligene og andre kommunale bopeler. 

Nyheter

Helge Tindslett fra Vega har observert at sykehjemmet har nødaggregat som kobler seg inn når strømmen går på øya.

- Og da lyser det både på sykehjemmet og i gatelysene foran bygget. Men i omsorgsboligene like bak sykehjemmet er det kollmørkt. Jeg blir sjokkert når jeg ser slik. Skal ikke beboerne i omsorgsboligene ha strøm de også? spør Tindslett.

Teknisk sjef i Vega Anders Karlsson forstår Tindsletts reaksjon, men forklarer at kommunen kun har nødaggregat til sine driftsbygg, som rådhuset, skolen og sykehjemmet.

- Vi kan ikke installere aggregat til alle kommunale boliger. Det vil bli for stort, komplisert og kostbart. Det er mange pleietrengende som også bor i private boliger, og vi kan ikke sette ut aggregat der heller, sier Karlsson.

Kommunen har imidlertid beredskapsplaner som skal ivareta pleietrengende som blir strømløse.

- Ved langvarig strømbrudd vil pleietrengende bli tatt inn på sykehjemmet. Hjemmesykepleien har veldig god kontroll på dette og er dyktige til å følge opp, sier Karlsson.

Den to dager lange strømstansen i påsken ble en ildprøve for kommunen på nettopp dette.

- Det er ikke ofte vi får øvd på slike hendelser, men det fikk vi virkelig i påsken. Det var en nyttig erfaring, som viste at planverket fungerer bra.