Feirer gjennomslag i morgen

Men det er ikke det eneste som sprekker for Målvikhammeren-prosjektet, som forventes å overskride sitt budsjett med 20 millioner kroner.

Budsjettsprekk I morgen feires gjennomslaget i Målvikhammer-tunnelen. Forsinkelsene og ekstraarbeidet som ble forårsaket av uventede forekomster av kvikkleire har imidlertid ført til at prosjektet har gått på en budsjettsprekk på cirka 20 millioner kroner. 

Nyheter

I morgen, onsdag, skal gjennomslaget i Målvikhammeren-tunnelen markeres, med samferdselsråden for Nordland, brønnøyordføreren og Vegvesenets avdelingsdirektør til stede. Markeringen finner sted inne i tunnelen.

Men prosjektet har ikke vært foruten utfordringer.

- Denne milepælen i arbeidet er fem måneder forsinket på grunn av kvikkleire på nordsiden av tunnelen. Det medførte ekstraarbeid med blant annet elve- og bekkelukkinger. I områder med slike forhold er det strenge krav til rystelser, noe som har medført redusert sprengstoffbruk og salvelengder, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Tunnelen var beregnet å koste cirka 270 millioner kroner totalt, men det ekstraarbeidet betyr ifølge fylket at prognosen har steget til cirka 290 millioner kroner.

- De resterende arbeidene vil gjennomføres i løpet av vinteren og våren 2013. Ut ifra dagens beregninger kan åpning av tunnelen bli august/september 2013. Tunnelen vil erstatte en 3 kilometer lang rasutsatt vei hvor det kun er ett kjørefelt på deler av strekningen, står det i pressemeldingen.