Satser på motorsport

Idrettslaget ønsker å gi ungdom i bygda et nytt fritidstilbud og vil bygge en crossbane.

  Foto: Anders Engen Rasch

Nyheter

Idrettslaget har nå søkt kommunen om 10.000 kroner i støtte til et forprosjekt som skal føre til etableringen av en motorsportanlegg i Vevelstad. Pengene skal brukes til å leie inn ekspertise fra Norsk Motorsport Forbund står det i søknaden.

Saken skal opp til politisk behandling i fredagens formannskapsmøte, men rådmannen understreker at dette er et positivt tiltak for å få et bredere tilbud til fritidsaktiviteter til innbyggerne i Vevelstad, og da spesielt ungdommene.

Idrettslaget har i utgangspunktet pekt seg ut et aktuelt område for anlegget, men kommunens har bedt idrettslaget om å se på andre områder som kan være bedre egnet.

Thomas Ellingsen står som kontaktperson for initiativet fra Vevelstad IL, men han ønsker ikke å kommentere saken før laget har fått utpekt et område de kan leie og eventuelt bygge banen på.

Det bemerkes av kommunen at en BMX/crossbane er prioritert på 2. plass i kommunens handlingsplan 2012-2014.

Saken skal etter formannskapsmøtet opp til ny og endelig behandling av kommunestyret.