Dobbel støtte til fyret

Dugnadsgjengen på Bremstein fyr får full støtte av Nordland fylkeskommune, som nå har bevilget til sammen 860.000 kroner til restaureringsarbeidet.
Nyheter

Mandag meldte fylkesråden for kultur og miljø, Marit Tennfjord, at Bremstein fyr var blitt tildelt 400.000 kroner i bygningsvernmidler. Nå melder fylkesråden for næring, Arve Knutsen, at fyret får ytterligere 460.000 kroner fra programmet "Den verdifulle kystkulturen".

- Ved å istandsette Bremstein Fyr og gjenopprette bygningene til original stand, og samtidig ta fyret i aktiv bruk gjennom opplevelser og formidling, vil en viktig del av kulturarven bli ivaretatt, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen i en pressemelding.

Bremstein Fyr ble bygget i 1925, og fredet i 1996. Fyret ble bygd som fyrlykt for utenskjærsfarten. Fyrvoktere betjente fyret frem til 1982, da det ble automatisert. Bygningsmassen består av fyrtårnet, bolighus, uthus, maskinhus og naust.

- Bremstein Fyr er ett av to fyr i verden som ligger innenfor et verdensarvområde, og vil inngå i det totale reiselivs- og opplevelsesproduktet Vegaøyan Verdensarv, sier næringsråden.

- Fyrvokterboligen er innrammet i eternitt. Dette skal fjernes. Ellers skal taket tettes, det skal skiftes en del vinduer, fuktskader skal repareres og en del av ytterveggen skal repareres. For å sikre det bygningsfaglige skal arbeidet gjennomføres i samarbeid med Helgeland Museum og Kulturminner i Nordland, melder fylkesråden.

Les mer om restaureringen av Bremstein Fyr i dagens boligtema i papiravisen.