Dobbel støtte til fyret

Dugnadsgjengen på Bremstein fyr får full støtte av Nordland fylkeskommune, som nå har bevilget til sammen 860.000 kroner til restaureringsarbeidet.

  Foto: PRIVAT OLAF ANTON MARKEN

Nyheter

Mandag meldte fylkesråden for kultur og miljø, Marit Tennfjord, at Bremstein fyr var blitt tildelt 400.000 kroner i bygningsvernmidler. Nå melder fylkesråden for næring, Arve Knutsen, at fyret får ytterligere 460.000 kroner fra programmet "Den verdifulle kystkulturen".

- Ved å istandsette Bremstein Fyr og gjenopprette bygningene til original stand, og samtidig ta fyret i aktiv bruk gjennom opplevelser og formidling, vil en viktig del av kulturarven bli ivaretatt, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen i en pressemelding.

Bremstein Fyr ble bygget i 1925, og fredet i 1996. Fyret ble bygd som fyrlykt for utenskjærsfarten. Fyrvoktere betjente fyret frem til 1982, da det ble automatisert. Bygningsmassen består av fyrtårnet, bolighus, uthus, maskinhus og naust.

- Bremstein Fyr er ett av to fyr i verden som ligger innenfor et verdensarvområde, og vil inngå i det totale reiselivs- og opplevelsesproduktet Vegaøyan Verdensarv, sier næringsråden.

- Fyrvokterboligen er innrammet i eternitt. Dette skal fjernes. Ellers skal taket tettes, det skal skiftes en del vinduer, fuktskader skal repareres og en del av ytterveggen skal repareres. For å sikre det bygningsfaglige skal arbeidet gjennomføres i samarbeid med Helgeland Museum og Kulturminner i Nordland, melder fylkesråden.

Les mer om restaureringen av Bremstein Fyr i dagens boligtema i papiravisen.