Kjøper opp busselskap

Torghatten ASA overtar alle aksjene i TrønderBilene AS.
Nyheter

I en pressemelding kommer det fram at det i dag er inngått en avtale mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Torghatten ASA, hvor fylkeskommunens 34 prosent av aksjene i TrønderBilene selges til Torghatten med umiddelbar virkning. TrønderBilene AS eier 74 % av Gauldal Billag AS, og vant nylig to anbudspakker i Trondheim. Etter oppstart i Trondheim vil selskapet ha en årlig omsetning på 550 millioner kroner og cirka 650 ansatte.

Torghatten vil etter dette eie alle aksjene i selskapet.

Videre er det tidligere vedtatt i Nord-Trøndelag Fylkeskommune at opsjonen på to års forlengelse av eksisterende driftsavtale ønskes benyttet. Dette innebærer at avtalen nå løper ut i 2015, og denne forlengelsen ble også signert i dag.

– Vi er tilfredse med å ha kommet frem til en avtale om overtakelse av hele eierskapet i TrønderBilene, når Fylkeskommunen ønsket å selge, sier Roger Granheim, visekonsernsjef i Torghatten ASA og styreleder i TrønderBilene AS i pressemeldingen.

– For oss er TrønderBilene et viktig selskap, som har hatt en god utvikling over tid. Vi ønsker å videreføre den strategien som gjelder for selskapet, og bidra til at man fortsatt lykkes med både eksisterende og nye engasjement

Vidar Kjesbu, administrerende direktør i TrønderBilene, sier følgende:

– Vi er godt fornøyd med at avtalen i Nord-Trøndelag forlenges. Dette er en tillitserklæring og tyder på at det er tilfredshet med de tjenestene vi utfører.

Alf Daniel Moen, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune, gir følgende skussmål:

– Jeg mener at Torghatten ASA er et selskap som er godt egnet til å videreutvikle selskapet, derigjennom også å ivareta de ansattes interesser. I dag utøves et relativt passivt eierskap fra fylkeskommunens side. Eierskapet i TrønderBilene as kan dessuten bidra til å sette fylkeskommunen i en uheldig dobbeltrolle, ved at vi både er eier og stor kjøper av transporttjenester. Fylkesrådet er derfor fornøyd med utfallet av denne prosessen.