- Flere flygerfeil før havari

Widerøes egen rapport etter flyhavariet på Stokka 15. september er klar.
Nyheter

Flygerne som havarerte et Widerøe-fly på Stokka 15. september i fjor gjorde flere feil. Det konkluderer flyselskapets egen rapport.

Statens havarikommisjon har så langt bare levert en foreløpig konklusjon som sier understellet knakk som følge av en overbelastning, og at det ikke er nødvendig med spesielle tiltak på flyet eller flyplassen.

Kvalitetssjef Per Helge Røbekk i Widerøe bekrefter at flyselskapet har laget en egen rapport om hendelsen på Stokka 15. september, men Røbekk vil ikke kommentere innholdet.

Kaptein-trening

Rapporten diskuteres i flymiljøet. Helgelands Blad kjenner til rapportens hovedkonklusjoner, som sier at flygerne gjorde flere feil før og under landing.

Som Helgelands Blad tidligere har meldt, satt en tidligere SAS-pilot i kaptein-setet (venstre side), fordi turen var en del av kaptein-treningen i Widerøe. SAS-piloten førte flyet under landingen, til tross for at han ifølge rapporten ikke hadde erfaring med flytypen og operasjon på kortbanenettet. På høyre side satt fartøysjefen, en Widerøe-kaptein med mange års erfaring, blant annet som flygersjef i Widerøe.

Flyet landet med høyre hovedhjul først, hvorpå en sikkerhetsbolt knakk som følge av en unormalt hard landing.

Uten motorkraft

Vindvarselet flygerne fikk før landing var vind fra øst-sørøst retning med styrke 10-25 knop, og moderat turbulens. Dette er vindforhold som ligger innenfor de begrensninger Widerøe benytter i østavind på Stokka, slik Helgelands Blad tidligere har skrevet.

På veg inn over banen, bare sekunder før landing, får flyet et vindkast som var kraftigere enn begrensningene Widerøe bruker. Men da hadde piloten redusert motorkraften til rundt 10 prosent, i praksis nesten tomgang, noe som bidro til at flyet falt raskere ned, og traff banen med så stor kraft at det høyre hjulopphenget knakk.

Større motorkraft og fart under landing hadde gjort flyet mindre sårbart for påvirkning av urolig luft.

Fulgte ikke sjekkliste

Brann- og redningstjenesten på Stokka var raskt til stede og sprøytet flammehemmende skum over flyet.

Under uhell på bakken har flygerne en egen sjekkliste som skal følges. Denne ble ikke fulgt, og ordre om evakuering ble ikke gitt til passasjerene over høyttalersystemet.

Ingen tekniske feil

Før flyet gikk fra Bodø ble ikke flyets vekt balansert på korrekt måte, men dette har neppe hatt betydning for selve havariforløpet. Flyet hadde ingen tekniske feil, som kan forklare havariet, ifølge Widerøe-rapporten.

Vil ha vindmåler

Widerøe vil som følge av uhellet på Stokka jobbe for økt bruk av kontinuerlig vindinformasjon til flygerne under siste del av innflygingen under spesielle værforhold.

Rapporten tar også til orde for bedre værvarslings– og værrapporteringstjeneste på Stokka, såkalt TAF og AUTOMETAR. Flyselskapet bør påvirke etablering av en fjellvindmåler ved flyplassen, noe værvarslinga for Nord–Norge tidligere har anbefalt.

Rapporten anbefaler å utarbeide en ny metode for å oppdage mulige harde landinger gjennom det som kalles ”FDAP”.

- I metoden bør man inkludere andre parametre enn kun vertikal G–belastning, for i størst mulig grad å ivareta de grenseverdier som fremkommer i Bombardiers definisjon på hard landing. Inntil en metode som nevnt over foreligger, bør selskapet vurdere å innføre inspeksjonsintervaller for fuse pin (sikkerhetsbolten i understellet, red anm), heter det i rapportens anbefalinger.

Relaterte saker:
Kjenner du noen som var om bord på flyet - Tips oss på 416 89 000!
Tipstelefon: 416 89 000, eport til tips@ba-avis.no