3 ganger midt i Norge

Nå har også Mosjøen fått sin midt i Norge-bauta.

  Foto: Snorre Nicolaisen / Mosjøen og omegn Næringsselskap KF

  Foto: Steinkjer kommuneskoger

  Foto: Matti Riesto

Nyheter

Fredag 15. oktober avduket Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdal den nye bautaen utenfor turistkontoret i Mosjøen. Den markerer at byen er midt i Norge, og prosjektet ble initiert av Mosjøen og omegn Næringsselskap KF.

Brønnøyværing

Blant dem som er med i næringsselskapet er Snorre Nicolaisen, som har begge sine foreldre fra Brønnøysund. Han er utdannet geograf og er fullt klar over at Brønnøysund også har en Midt i Norge-stein.

– Uansett så har Brønnøy valgt å ordlegge seg som Kystbyen midt i Norge, og på den måten har de genialt unngått noen form for problematikk i denne sammenheng, skriver han til BAnett.

Vefsn-ordfører Løvdal har tidligere forklart byens Midt i Norge-status slik til Brønnøysunds Avis: Midtpunktet er regnet som et felles sentrum i to sirkler: Den store tangerer Norges ytterpunkter i sør og nord (-vest), mens den lille tangerer svenskegrensen i øst og grunnlinjen i vest.

Også Steinkjer

Brønnøy ligger som kjent like langt fra Lindesnes som Nordkapp, noe som ble markert med å sette opp Kystbyen midt i Norge-steinen i havna juni i 2006.

Samme år i september markerte 350 steinkjerbygger at Norges geografiske midtpunkt er på Skjækra i Steinkjer, hvor de har satt opp en - du gjettet det - en stein for å markere det.

Med på markeringen var overingeniør Harald Stavestrand fra Statens kartverk, som har tatt til orde for at dette punktet skal gjelde, siden det er Norges arealtyngdepunkt. Det vil si at det er stedet hvor norgeskartet balanserer på en passerpiss.

– Det er i hvert fall slik Tyskland og USA har regnet ut sine midtpunkt, sa Stavestrand til Brønnøysunds Avis samme år.