Uvisst hva som skjer

"Sklinnabanken" er tatt i arrest av den skotske kystvakta.
Nyheter

Båten ligger ved kai på Shetland, hvor den ble brakt inn søndag ettermiddag.

- Det dreier seg om en uoverensstemmelse om rapportering av fangst, sier Jan-Erik Johnsen, styreleder for Sklinnabanken AS.

- Fansgsten skal leveres på Shetland for å finne ut det eksakte volumet, sier Johnsen.

- Vi mener vi har marginene på vår side. Vår største bekymring er at vi ikke får levere fangsten tidlig nok til at den kan gå til konsum, sier Johnsen.

"Sklinnabanken" har makrell i lasten og et mannskap på seks, men ingen på dette skiftet er hjemmehørende i Brønnøysund.

Uvisst hva som vil skje

Ved 13. 30 tiden tirsdag vet Jan-Erik Johnsen ennå ikke hva som vil skje med båten.

- Det siste jeg har hørt fra mannskapet er at vi kanskje får levere i kveld. Etter det kan hva som helst skje. Enten at de finner ut at vi ikke har gjort noe galt og slipper oss, eller så kan vi bli nødt til å stille garantier, eller bli liggende i arrest til en eventuell retssak kommer opp, sier Johnsen.

- Alt er i det uvisse, vi vet ikke hva som vil skje, vi har aldri vært oppe i slike situasjoner før, sier Johnsen.

To båter i arrest

Også fiskebåten "Buefjord", som hører hjemme i Buelandet i Sunfjord er i arrest på Shetland. Fiskeridirektoratet fikk melding om dette litt før klokka ti mandag.

- Det er ikke vanlig at to norske fiskebåter blir tatt i arrest samtidig, sier Einar Ellingsen, sjef på kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

- Vi har full tiltro til skotske myndigheter i denne saken, og kommer ikke til å foreta oss noe i sakens anledning, sier Ellingsen.

- Når de to båtene har levert fangstene sine finner skotske myndigheter ut om det har skjedd underrapportering av fangster eller ikke, sier Ellingsen.