-Feil fokus om flått

NOAH frykter at det vil føre til en økning av av borreliasmitte om hjortedyr blir utryddet fra områder med mye flått.
Nyheter

NOAH reagerer sterkt på Reidar Melhus, pensjonert forsker ved Folkehelseinstituttet, uttalelser om at hjortedyr bør utryddes på øyer langs kysten hvor flått er et stort problem. Ifølge NOAH vil dette virke mot sin hensikt, og vil føre til en økning av av borreliasmitte. NOAH støtter seg til Bjørnar Ytrehus ved Veterinærinstituttet uttalelser om flått og borrelia.

Ytrehus arbeider for tiden med et prosjekt som hjortevilt og sykdommer. Han mener at hjortedyr ikke er bærere av borrelia, fjernes hjortedyret vil flåtten velge andre vertsdyr. Dermed vil det ifølge Ytrehus bli en økning av borelliasmitte.

Utryddes hjortedyret vil det også føre til bedre forhold for flåtten.

- Gjengroing og mildere klima gir økt utbredelse og overlevelse for flått. Fjernes hjortedyrene vil skogen gro igjen, og dette vil gi flåtten bedre forhold, sier Jenny Rolness i NOAH.