Leder trekker seg

Kjell Ivar Vestå trekker seg fra sitt verv som leder for Kystpartiet i Nordland.
Nyheter

Ifølge en pressemelding fra partiet ga Vestå styret i partiet beskjed om dette tirsdag.

Bakgrunnen er helsemessige årsaker, der han opplyser at han har vært sykemeldt en periode og at han fortsatt vil være det fremover.

- Styret i Kystpartiet har i dag behandlet meldingen fra Vestå og tar hans opplysninger, og ønske om å fratre, til etterretning. Styret er meget godt tilfreds med den måten Vestå har ledet Kystpartiet i Nordland på, og beklager at han ser seg nødt til å trekke seg fra dette vervet, heter det i presssemeldingen.

Svenn Henning H. Tennes er enstemmig valgt til ny leder fram til neste årsmøte vinteren 2011.

Han er leder av kystpartiet i Vågan og medlem av hovedstyret i Kysttpartiet.

1. varamedlem Mette Lise Andersen fra Kystpartiet i Dønna går inn som ordinært medlem av styret