- Dette er sosialpornografi

Nordland Unge Høyre mener skattelistene aldri burde vært offentliggjort.

Det en tjener bør og skal være en privatsak

Daniel Bjarmann-Simonsen
Nyheter

- Det er vanskelig å se hvilken funksjon man mener denne offentliggjøringen skal ha, bortsett fra å stimulere folks kikkermentalitet og i ytterste konsekvens oppfordre til kriminalitet, sier Leder i Nordland Unge Høyre, Daniel Bjarmann-Simonsen i en pressemelding

Han mener at folks inntekt og skattebidrag er en privatsak.

- Når flere nettaviser blåser opp listene som en viktig nyhet, og legger til rette for at folk skal kunne rangere venner og bekjente etter inntekt, er det noe som skurrer. Dette er en unødvendig offentlig uthenging av alle. Det en tjener bør og skal være en privatsak. Det er rett og slett en selvmotsigelse at staten som skal garantere for borgernes sikkerhet, truer dem med å offentliggjøre høyst private opplysninger som dette, sier Bjarmann-Simonsen.

- Har du aldri brukt listene selv?

- Jeg har ikke noe problem med å innrømme at jeg har brukt listene mange ganger, men det er samtidig ikke til å underslå at jeg følte at jeg gjorde "noe ulovlig," det var ikke med god samvittighet, det bør det ikke være for noen. Aller minst politikerne som i dag legger til rette for denne gapestokken listene faktisk er, mener Bjarmann-Simonsen.