Tre sølvtiner til Sør-Helgeland

Nyheter

Brit og Sigmund Byberg og Marie Vevelstad og Snorre Warholm fra Dale i Sømna, og Brit og Ottar Flostrand fra Kråknes i Brønnøy fikk alle utdelt sine sølvtiner tirsdag.

Sølvtina er Tine BAs høyeste utmerkelse for levering av melk med særdeles god kvalitet. 14 melkebønder fra Nord-Norge fikk Sølvtine og 10 av disse deltok i en høytidelig seremoni i Oslo tirsdag. Overrekkelsen ble foretatt av styreleder i Tine BA, Fredmund Sandvik og konsernsjef Hanne Refsholt.

Det er flere krav som må oppfylles for å få Sølvtina, deriblant må det leveres elitemelk sammenhengende i 15 år. Det vil si melk av aller beste kvalitet i alle måneder med leveranse.