Berg-Hansen ønsket som ny minister

Fiskerinæringa ønsker Lisbeth Berg-Hansen fra Bindal som Helga Pedersens etterfølger, hvis statsminister Jens Stolenberg vil gi Helga Pedersen en mer synlig ministerpost i framtida 

Nyheter

Hvis statsminister Jens Stolenberg vil gi Helga Pedersen en mer synlig ministerpost i framtida, ønsker fiskerinæringa Lisbeth Berg-Hansen fra Bindal som Pedersens etterfølger. For Lisbeth Berg-Hansen (44) er fiskerinæringens favoritt til å overta dersom Aps nestleder Helga Pedersen gir seg som fiskeriminister i løpet av året. Det skriver Namdalsavisas nettutgave .

Endringer

Det var antydet at regjeringssjef Jens Stolenberg ønsket å gjøre flere endringer fredag, enn ene og alene å utnevne ny barne- og likestillingsminister. Blant annet var det drøftet mulig endring knyttet opp mot fiskeriminister Helga Pedersen, som mange mener bør få et mer synlig departement å regjere.

Endringen uteble, men kilder i regjeringsapparatet utelukker ikke at Stolenberg vil gjøre noen rokkeringer i løpet av året.

– Dersom det er slik at Helga Pedersen overtar et nytt departement vil jeg slett ikke bli overrasket om Lisbeth Berg-Hansen blir den neste fiskeriministen, sier lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen til Nordlys.

- Ingen kommentar!

– Det er et selvfølgelig hyggelig kompliment at noen trekker fram navnet mitt, men utover det kommenterer jeg ikke dette, sier Berg-Hansen.

– Men avviser du et tilbud om en statsrådspost hvis det kommer?

– Som sagt, det kommenterer jeg ikke. Dette er det verken jeg, media eller næringa som avgjør, sier Berg-Hansen.

Lisbeth Berg-Hansen er i dag visepresident i NHO og er aktiv eier i familiens fiskeoppdrettsselskap Sinkaberg-Hansen AS. Hun har også en rekke styreverv, blant annet i Aker Seafoods. Hun har også vært sentral i politikken i hjemkommunen.

Hun har tidligere også vært statssekretær ved Statsministerens kontor (i Stoltenbergs første Regjering i 2001) og politisk rådgiver i Fiskeridepartementet. Hun har også vært styreleder i Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening (FHL).