Fikk Holm-vedtak i retur fra fylkesmannen

Fylkesmannen ber Brønnøy-politikerne prioritere en ny vurdering av avkortingsvedtaket.

Fikk politiker-støtte Tore Holm (sittende) var tidligere i vinter i driftsstyre II og la fram sin sak for politikerne. Her får han et oppmuntrende klapp på skulderen av leder for driftsstyret, Stig Høyvik (H).  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

Det var i forrige uke at Driftsstyre II valgte å gi gårdbruker Tore Holm medhold i klagen på avkorting av produksjonstilskuddet for søknadsomgangen august 2014. Kommunen gjorde i fjor høst vedtak om å avkorte tilskuddet med 60 prosent, til sammen nærmere 600.000 kroner, på bakgrunn av at Holm i fjor høst ble ilagt aktivitetsforbud av Mattilsynet.

Usikker på hvordan vedtaket skal forstås

Nå ber altså fylkesmannen kommunen om å gjøre en ny vurdering av saken.

"Det er i kommunens saksfremlegg argumentert og begrunnet hvorfor vedtak av 16.12.14 skal opprettholdes. Endringsvedtaket som tar klagen til følge er imidlertid ikke begrunnet, og Fylkesmannen er derfor usikker på hvordan driftsstyrets vedtak skal forstås og hvordan en skal forholde seg til dette", skriver underdirektør hos Fylkesmannen, Tor Sande.

Ber om begrunnelse

Han viser til at Mattilsynet nå har opprettholdt sitt vedtak om aktivitetsnekt, som innebærer at Holm inntil videre er ilagt forbud mot å "eie, holde eller på annen måte være ansvarlig for tilsyn og stell av storfe og svin".

"Kommunen anmodes med dette om å vurdere saken på nytt, jf. forvaltningslovens § 35 om omgjøring av vedtak uten klage. Dersom driftsstyret vedtak av 04.03.15 opprettholdes bes dette nærmere begrunnet", skriver Sande som ber kommunen om å prioritere saken.

Les også: Tore Holm fikk medhold

Les også: - For Guds skyld, Tore!

Les også: Steile fronter da Holm møtte i driftsstyret

Les også: Landbrukssjefen avviser Tore Holm-kritikk

Les også: Fratas 800.000 i driftsstøtte