Sjekker temperaturen hos lokale bedrifter

Står sammen Tor-Arne Strøm (t.v.) og Tommy Rannov Nystad fra Fellesforbundet var på besøk hos tillitsvalgt Eva Olsen på HIAS torsdag.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Denne uken har Fellesforbundet vært ute på besøk hos en rekke bedrifter i Brønnøysund. Tiltaket er en del av en landsomfattende målsetning fra forbundet sentralt, om å besøke alle de 5.000 bedriftene på landsbasis som har tariffavtale gjennom Fellesforbundet i løpet av 2014.

Stor på Helgeland

På Helgeland har Fellesforbundet medlemmer med tariffavtale fra forbundet hos nærmere 150 bedrifter. Totalt er det cirka 2.600 yrkesaktive medlemmer i forbundet i regionen, og bare 3,2 årsverk som skal bistå fra kontorer i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen.

Tor-Arne Strøm har hatt permisjon fra jobben som sekretær i Fellesforbundet i tolv år, på grunn av sitt verv som stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti. Nå er han tilbake i forbundet, og har ansvaret for bedriftsbesøkene som nå pågår på Helgeland.

Torsdag besøkte Strøm og leder i Fellesforbundet på Helgeland Tommy Rannov Nystad Helgeland Industrier (HIAS) på Salhus.

- Dette er en utrolig viktig bedrift, som tilbyr sysselsetting til mange som kanskje faller utenfor arbeidslivet ellers, sier Strøm.

Kartlegger

Onsdag besøkte de Thon hotell og Brønnøysunds Avis. Besøk hos Høylandet Auto og Caverion gjenstår.

- Bakgrunnen for disse besøkene er at forbundet sentralt ønsker at vi skal komme oss ut til bedriftene og komme i dialog med våre tillitsvalgte der. Vi trenger å vite hva de har slags behov, for eksempel i forhold til kursing og rettigheter. Vi er rett og slett ute og sjekker temperaturen hos bedriftene, sier Strøm.

- Vi driver også kartlegging. Vi ser blant annet at en tredjedel av de ansatte vi møter ikke er organisert, det ønsker vi å gjøre noe med, sier Nystad.

Han har inntrykk av at forholdene mellom tillitsvalgte og ledelse i bedriftene på Helgeland stort sett er bra.

- Det varierer selvfølgelig, det er alltid noe å strekke seg etter

Trives på jobb

HIAS-tillitsvalgt Eva Olsen setter pris på besøket.

- Det er flott, det viktig å ha kontakt. Den største utfordringen man har som tillitsvalgt er å vite hvor man skal henvende seg når man trenger hjelp, i forskjellige tilfeller. Da er det veldig bra å ha forbundet å støtte seg på, sier hun, og smiler bort til Strøm og Nystad.

Hun trives veldig godt på HIAS, som har totalt 70 ansatte og personer på tiltak. Sju av de ansatte er organisert i Fellesforbundet.

- Dette er en kjempeflott arbeidsplass, med godt miljø og gode arbeidsforhold. Vi kunne ikke hatt det bedre, sier Olsen.

Kjemper videre

Strøm og Nystad er glad for at forholdene er gode, men understreker at de mener kampen for rettigheter i arbeidslivet ikke er over i Norge.

- Særlig ikke nå, med en ny regjering. Alt vi har fått til de siste årene, som AFP, fem ukers ferie og to uker pappaperm etter fødsel, har vi gjort sammen. Man greier ikke dette alene. Det er også mange utfordringer som gjenstår, kanskje spesielt innenfor permitteringsregelverket - som nylig ble endret av regjeringen. Dette har ført til at vi nå har 40-50 oppsigelsessaker på Helgeland som må behandles, fordi arbeidsgivere har følt seg presset til å gå til oppsigelser i stedet for permittering. Kampen er langtfra over, fastlår Tor-Arne Strøm og Tommy Rannov Nystad.