Kirkegården snart ferdig

Innspurt Jan Kristiansen og Odd-Arne Flatås. er snart ferdige med Vollan kirkegård.  Foto: Karin Bremseth

Nyheter

Den nye kirkegården på Vollan i Velfjord er snart ferdig. Det er det mange pårørende som er glad for. Jan Kristiansen (kirkeverge) og Odd-Arne Flatås (kirketjener, vaktmester og kirkeverge) jobbet i dag overtid med å sette opp støttene som ble tatt ned tidlig i vår. Da BA var innom hadde de fått på plass 60 støtter og hadde 40 igjen.

- Det var 99 enkle og ei dobbelstøtte som ble tatt ned i mai 2014. Alle støttene ble pakket inn i plast, nummerert etter et fast system og lagret ved kirkegården. Deretter kom Bendiksen Entreprenør AS og fylte opp jord, avrettet området, bygde steinmur, trapper og sådde i gress.

- Vi har ventet på at jorden skulle sette seg skikkelig og gresset skulle få tid til å gro før vi begynte med gravsteinene. I ventetiden er det bygget nye veier, satt ned seks nye belysningspunkt og montert uttak for to gravtinere som vi kan bruke samtidig. Det siste vil gjøre arbeidet for oss betydelig lettere, da vi før måtte bruke skøyteledninger i dårlig vær, og sikringene gikk hele tiden, sier Flatås.

Den nye kirkegården er på cirka 5 mål og det er cirka 2 mål mellom den gamle og nye. Den eldste delen av kirkegården som i dag er fredet er på 7 mål, så hele området er i dag på nærmere 15 mål.