Boreal: Vi forholder oss til kravene i kontrakten

MF «Tomma» fra 1974 tilfredsstiller kravene Nordland fylkeskommune har satt i anbudet.

MF «Tomma» fra 1974 skal betjene lokalruta til mellomstedene Vågsodden, Stokkasjøen og Tro når Boreal tar over ferjesambandet i Tjøttabassenget fra 1. januar.   Foto: Mariann Vatne

Vevelstad

Boreal Sjø er tilbake i Tjøttabassenget på Helgeland fra 1. januar neste år. Kontrakten har åtte års varighet, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2027. I dette sambandet skal det bygges ei ny ferje, som skal inn i direkteruta.