Nova Sea søker om biomasseøkning

Nova Sea søker om biomasseendring på Kalvhylla. Dette bildet er tatt på et annet oppdrettsanlegg.   Foto: Hildegunn Nielsen

Vevelstad

Nova Sea har søkt om økning av biomassen på anlegget på Kalvhylla i Vevelstad kommune. Lokaliteten er i dag klarert for en biomasse på 3120 tonn MTB. I en søknad fra april 2019 søker oppdrettsselskapet om en biomasseendring opp til 4680 tonn MTB ved denne lokaliteten.