Gjennomgår pleie- og omsorgstjenesten i Vevelstad

Mandag får formannskapet møte KS-konsulenten som skal bidra i dette arbeidet.

Kommunestyret i Vevelstad har engasjert en konsulent fra KS for å belyse bemanningsbehovet ved blant annet et nytt sykehjem og omsorgsboliger i kommunen.   Foto: Jøran Horn

Vevelstad

Kommunestyret i Vevelstad har vedtatt at det skal gjøres en gjennomgang av pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Kommunen har engasjert en konsulent fra kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS. Hensikten er å belyse bemaningsbehovet ved blant annet nytt sykehjem og omsorgsboliger og hjelpe kommunen videre i denne prosessen.

Opprinnelig skulle denne konsulenten orientere formannskapet i et møte 7. desember, men dette møtet ble utsatt. Mandag 7. januar er ny dato og da møtes formannskapet samt lederne av komite for helse, sosial og omsorg og råd for eldrre og personer med funksjonsnedsettelse til et utvidet formannskap.

Saken er lagt frem uten innstilling fra rådmannen.


Høy temperatur rundt budsjettkutt i Vevelstad

Ordføreren ble beskyldt for å ville rasere Vevelstad kommune

Kommunelistas Hilde Elise Pedersen fra Visthus la ikke noe imellom da ordføreren uttrykte støtte til forslaget om nedleggelse av skolen og barnehagen på Visthus. Spørsmålet om kommunen kan leve videre ble også diskutert i kommunestyret onsdag.Vevelstad kommunestyre legger ut bo og helsetunet på anbud

Anslår kostnadene til å lande på 48,8 millioner kroner.
Vevelstad kommunestyre vedtok å bygge helsetun til 47 millioner

Til tross for «uhorverlige kostnader» stemte kommunestyret enstemmig ja.Vevelstad bo- og helsetun blir mye dyrere enn antatt

Rammen på 39 millioner holder ikke.