Bindal og Vevelstad får bredbåndsstøtte

Myndighetene gir 6,5 millioner til raskere nett lokalt.
Vevelstad

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) meldte fredag at de tildeler 138,7 millioner kroner til bedre bredbåndsdekning. I denne tildelingen for 2017 får Bindal kommune 3.056.910 kroner  og Vevelstad kommune får 3.520.000 kroner. I tillegg får også Rødøy kommune 1.870.000 kroner og Sørfold kommune som får 3.000.000 kroner.

- Bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge, og er blitt like viktig som både vei og jernbane. De kommersielle aktørene har siden 2013 økt sine årlige investeringer til fast og mobilt bredbånd til 10,7 milliarder kroner, som er omtrent tre milliarder kroner høyere enn i 2013. I tillegg til det gir staten støtte til prosjekter i distriktene hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Årets tildeling vil sikre om lag 13.700 husstander et nytt eller forbedret bredbåndstilbud, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementets pressemelding.

Ifølge Margunn Ebbesen (H) tar regjeringen samtidig grep for å sørge for at det blir billigere å bygge.

- Vi har nå fått til en nasjonal graveforskrift som for eksempel Telenor sier vil gi inntil 25 prosent lavere utbyggingskostnader. Det har veldig mye å si for tempoet på den kommersielle utbyggingen, og kan gjøre at den øker enda mer.

Vevelstad-ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen er strålende fornøyd med tildelingen.

- Det er en helt fantastisk gledelig nyhet. Hele beløpet vi søkte om er innfridd, og inngår i en totalpakke på 8 millioner, så kommuen har satt av et betydelig beløp, sier hun.

Prosjektet innebærer sjøkabel fra Horn til Lauknes, fiber til Vistnesodden og sjøkabel til Hamnøya og Visthus, med tilbud om å koble seg på.

- I planene som ligger til grunn for søknaden, skal dette gi fiber til alle grendene i kommunen, med unntak av de innerste delene av Visten. Her må vi se på andre løsninger for å sende signaler, sier Andreassen.

De er enda et godt stykke fram til raskere internett.

- Vi ser fra andre steder, som for eksempel Vega at det fort kan gå to år fra tildeling til ferdigstillelse. Det gjenstår selvsagt både forhandlinger med mulige utbyggere og en del detaljplanlegging før vi er klare til å starte opp, og vet tilkoblingsavgiften, men vi håper på en effektiv framdrift. Nå er det i alle fall lys i tunnelen, og det er vi utrolig glade for, sier Kari Anne Bøkestad Andreassen.