Tidligjakt på grågås

Fylkesmannen i Nordland har også i år innvilget tidligjakt på grågjess i Vega kommune.
Vega

Vega kommune har sammen med kommunene Alstahaug, Dønna og Herøy søkt og fått innvilget tidligjakt på grågås fra 5. august. Dette innebærer at i perioden 5. til og med 9. august kan drives jakt på gås, på og i randsonen av innmark fra klokken 04.00 til 10.00 i denne perioden. Ordinær jaktstart på grågås er 10. august, som også innebærer at det fra denne datoen også er er lov å jakte i utmark med unntak av avmerkede friområder.

De omtalte kommunene har i fellesskap utarbeidet en forvaltningsplan for perioden 2010-2012. Opprinnelig var det et ønske fra disse kommunene om også å tillate kveldsjakt og jakt i utmark i perioden 5. til og med 9. august. Dette har derimot fylkesmannen avslått.