Hevder fisketurister blir stemplet som kriminelle

Ove Mortensen har i flere år drevet Gardsøya Rorbuer. Han reagerer kraftig på at fisketurister som gruppe blir omtalt som lovbrytere.

Ove Mortensen driver turistfiskevirksomhet på Gardsøya Rorbuer. Han kjenner seg ikke igjen i det han kaller «cowboy-tilstander» lengre nord i landet med smugling av fisk over grensen.   Foto: Lena Rakvaag

Vega

Sesongen for turistfiske starter for Gardsøya Rorbuers del i april og varer til et stykke ut i september. Toppsesongen er i sommermånedene og det fiskes daglig i havet utenfor Vega. Det er en maksgrense på 20 kilo fisk per person som kan tas ut av landet, men kun dersom det kan dokumenteres at den er fisket hos en registret fiskevirksomhet. Ellers er grensen 10 kilo.