Krever akvakulturanlegg ut av planverk

Hysværøyan grunneierlag plukker Vegas del av Kystplan Helgeland fra hverandre.

Vega Sjøfarm AS har søkt om ny lokalitet ved Hysvær for 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret. Deler av anlegget ligger innenfor landskapsvernområdet. Fylkesmannen har avslått utslippstillatelsen.  Foto: Seafarm Invest AS

Vega

Vega kommune har sendt sin del av Kystplan Helgeland ut på høring med fornyet frist 6. juni. Dette er tredje gang Vega kommune sender planen ut på høring. Etter 2.-gangs høring havnet planen til slutt hos fylkesmannen til megling. Etter dette har partene med Vega kommune, fylkesmannen og Riksantikvaren vært i flere møter for å få en god dialog om denne planen. I mars vedtok formannskapet i Vega å sende planen ut på tredjegangs høring. Også nå velger Riksantikvaren å opprettholde sin innsigelse.