Fylkesmannen ber folk vise hensyn i hekketiden

–Hekkende fugler er ofte sky og kan lett skremmes opp av en båt som går for tett inntil land, så hold god avstand til hekkeområdene, sier Jannike Wika hos Fylkesmannen i Nordland.  Foto: Jannike Wika

Vega

Mai, juni og juli er tiden for å vise ekstra hensyn til fugler som ruger på egg og som har små fugleunger rundt seg, skriver seniorrådgiver Jannike Wika hos Fylkesmannen i Nordland i en pressemelding.

Hekketiden er en svært sårbar tid for fuglene. Ifølge Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er det til sammen 29 og 55 millioner par med fugler her i landet, hvor flesteparten hekker i tidsrommet rundt vår og forsommer. Det er derfor verdt å merke seg noen forholdsregler når vi ferdes i naturen til fots eller i båt slik at ikke fugler og dyr utsettes for unødvendig stress. 

Mange av naturreservatene i sjøen har ilandstigningsforbud fra 15. april til 31. juli.

–Hekkende fugler er ofte sky og kan lett skremmes opp av en båt som går for tett inntil land, så hold god avstand til hekkeområdene. Dersom du skremmer opp en fugl som ligger på egg eller har unger i reiret, er andre fugler som måker, kråker og lignende snare til å ta egg eller unger. Dette gjelder selvfølgelig uansett om det er ferdselsforbud i området eller ikke. Hold lav fart nært land og i sundene mellom øyene. Når du er ute på tur på denne tiden, på sjø eller på land, så sjekk at du har lov til å ferdes i området. Vis hensyn og nyt at naturen våkner til liv, sier Jannike Wika.