Departementet avgjør oppdrettssaken til Mowi

Statssekretær Atle Hamar (V) hos Klima- og miljødepartementet.  Foto: Snorre Tønset

Vega

Miljødirektoratet har vedtatt å trekke tilbake utslippstillatelsen Fylkesmannen ga Mowi for tre år siden for lokaliteten Rørskjæran i Vega verdensarvområde. Mowi klaget på vedtaket fra Miljødirektoratet. Nå er saken sendt til Klima- og miljødepartementet.