Riksantikvaren gir Vega mer penger til konsekvensutredning

Rådmann i Vega mener det som nå gis i ekstraordinær økonomisk bistand ikke er nok.

Riksantikvaren, her ved seniorrådgiver Ole Søe Eriksen, gir 300.000 kroner i ekstra bistand for at Vega kommune skal kunne gjennomføre konsekvensutredninger i verdensarvområdet. I bakgrunnen Berit Lein fra Miljødirektoratet.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

De siste fire årene har Vega kommune jobbet med Kystplan Helgeland. Etter høringsrunder har det kommet innsigelser fra Fylkesmannen og Riksantikvaren. Begge krever en konsekvensutredning (KU) for verdensarv og akvakultur.