Miljødirektoratet avslår å støtte kunnskapsinnhenting

Vega verneområdestyre fikk avslag på sin søknad om sjøfuglkartlegging og observasjon av oter i ærfuglvær.

Lånan er en del av Lånan og Skjærvær naturreservat, samt Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde.  Foto: Ragnhild Hoel

Vega

Vega verneområdestyre har sendt en søknad om midler til drift i 2019. Verneområdestyret søkte om totalt 630.000 kroner. Inne i denne summen lå en søknad om 250.000 kroner til kunnskapsinnhenting til sjøfuglkartlegging og observasjon med rapportering av oter i fuglevær.