337.000 kroner i tilskudd til skolen på Vega

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats.

Utdanningsdirektoratet har tildelt Vega kommune 337.000 kroner i tilskudd til tidlig innsats i skolen.   Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Vega kommune har fått nær 337.000 kroner i tilskudd gjennom Utdanningsdirektoratet til økt lærerinnsats på 1. til 10. trinn i 2019. Formålet med denne tilskuddsordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten i grunnskolen.

For skoleåret 2018-2019 skal gruppestørrelse 2, som er ordinær undervisning, være maksimalt 16 elever på 1. til 4. trinn og maksimalt 21 elever på 5. til 10. trinn. Fra og med høsten 2019 skal gruppestørrelsen være 15 elever på småtrinnet og 20 elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Utdanningsdirektoratet skriver i tildelingsbrevet at det er bevilget totalt 1,75 millioner kroner for ordningen i 2019 for at kommunene skal kunne videreføre lærerårsverkene tilskuddet finansierte i fjor. Utgangspunktet for beregning av den samlede kompensasjonen til kommunene er tilsvarende som for høsten 2018.
Jubler for ekstrapenger

Utdanningsforbundet i Brønnøy godt fornøyd med ekstrabevilgning til tidlig innsats i skolen.