Kommunevalget 2019

Vil stille bygdeliste på Vega

– Innbyggerne trenger et ikke-sosialistisk alternativ, mener Øystein Magne Hestmark.

Øystein Magne Hestmark er en av flere som jobber for å få til ei bygdeliste i Vega kommune.   Foto: Lillemor Hestvik

Vega

Ved forrige kommunevalg for fire år siden, var det fire partier å velge mellom på Vega. Representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Kystpartiet ble valgt inn. Seinere ble lokallaget til SV lagt ned og den ene representanten i kommunestyret er fristilt.