Fortsatt langt fram før en avklaring om oppdrett i verdensarvområdet

Vega kommune kan tidligst behandle en konsekvensutredning politisk i desember. Nå skal planprogrammet ut på høring.

Vega kommune får ikke godkjent sin del av Kystplan Helgeland før det er gjennomført en konsekvensutredning. Denne kan tidligst behandles politisk i desember. Marine Harvest har søkt om etablering av oppdrettsanlegg her ved Rørskjæran.  Foto: Einar Lohne Bjøru

Vega

På vegne av Vega kommune har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet et forslag til planprogram - tilleggsutredning (KU) til Kystplan Helgeland for Vega kommune. Det er 11 kystkommuner som er en del av Kystplan Helgeland og alle de elleve kommunestyrene må gjøre egne vedtak for sine sjøarealer.