Møller: – Jakta er styrt av forskrifter

Vega

Ole Arvid Nilsen fra Vega har i et leserinnlegg tatt opp problemstillinger rundt jakt på Vega og merking av elg gjennom forskningsprosjektet til NINA (Norsk institutt for naturforskning).