Fullfinansierte innovasjonsrom på Vega

- Dette er en sum som gjør det mulig å sette drømmene våre ut i livet, sier Rita Johansen.

Mona Velde (t.v.), Linn Anette Nilsen og Øyvind Løvdahl (t.h.) fra Sparebank 1 Nord-Norge overrakte en sjekk til Rita Johansen i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv og styreleder i stiftelsen Andre Møller pålydende 780.000 kroner. Dette beløpet fullfinansierer innovasjonsrommet som skal etableres på verdensarvsenteret.   Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Tirsdag var Øyvind Løvdahl, Mona Velde og Linn Anette Nilsen fra Sparebank 1 Nord-Norge på Vega og Vega verdensarvsenter på Gardsøya for å dele ut en sjekk på 780.000 kroner. Med dette siste tilskuddet er innovasjonsrommet på verdensarvsenteret til en samlet kostnadsramme på 2,5 millioner kroner fullfinansiert.

Innovasjonsrom

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv er ansvarlig for utvikling av innholdet i Vega Verdensarvsenter som skal åpnes offisielt i juni 2019. Et av de uttalte målene for dette senteret er å ha innovative aktiviteter og opplevelser som skal være et trekkplaster både for innbyggerne og tilreisende. For å kunne nå dette målet skal det blant annet etableres et innovasjonsrom i senteret. Dette innovasjonsrommet har endret navn underveis fra makerspace til skaperverksted. Konseptet er likevel det samme, dette skal være et rom som innbyr til aktivitet, lek og inspirasjon.

Mose og stjernehimmel

Fortsatt står rommet som skal inneholde innovasjonsrommet tomt, men når senteret åpner offisielt i juni vil dette rommet utmerke seg med mosevegg, fotokunst og en stjernehimmel i taket. Målet er at elementene skal inspirere, men også være utgangspunkt for læring i realfag, bærekraft og kulturarv.

Innovasjonsrommet er i hovedsak rettet mot barn og unge, samt besøkende og skole. Det vil være fokus på innovasjon og entreprenørskap. Dette skal blant annet skje gjennom workshops som skal gi inspirasjon til gründercamps, skoleopplegg med dyrking av småskala marine ressurser og bruk av ny teknologi som VR (virtual  reality), YouTube og QR-koder for innovativ vri innenfor gastronomi og opplevelsesnæring. Målet er også å ta i bruk marint søppel for å skape økt bevissthet om bærekraft og skape nye produkter.

Akvarium

Innovasjonsrommet skal utstyres blant annet med et innebygget saltvannsakvarium og en saltvannsrene for kortvarig opphold av dyr og planter som lever i sjøen. Annet viktig utstyr er VR/360 teknologi, 3D skanner, 3D printer og en maskin for å lage et eget material av marint søppel og plast til 3D printeren. Rommet skal også ha et mikroskop som er koblet til en PC slik at alle kan se hva som ligger under lupen. I tillegg vil det være en stjernekikkert og en stjernehimmel som vil benyttes for å forklare hvordan man kan navigere og som inspirasjon til fysikk, kjemi og innovasjon.

Fullfinansiert

Dette innovasjonsrommet har en kostnadsramme på 2,58 millioner kroner. Nordland fylkeskommune har gått inn med 407.000 kroner til innovasjonsrommet. Stiftelsen Vegaøyan verdensarv har bidratt med 468.000 kroner, Miljødirektoratet med 590.000 kroner, Unescokommisjonen med 180.000 kroner samt at det er gitt 160.000 kroner i statlige friluftsmidler.

– Vi jublet da meldingen kom om at vi hadde fått 780.000 kroner av Sparebank 1 Nord-Norge, sier formidlingsleder Ina Andreassen i Vega verdensarvsenter AS.

Med dette siste tilskuddet er innovasjonsrommet fullfinansiert.

– Dette er en sum som gjør det mulig å sette drømmene våre ut i livet, sier daglig leder Rita Johansen i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv.

Takknemlig

Styreleder Andre Møller i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv var også til stede da banksjef Øyvind Løvdahl overrakte sjekken som er det synlige beviset på Sparebank 1 Nord-Norges bidrag.

– Jeg må bare si tusen takk. Jeg håper på å få til et kjempegodt samarbeid med dere frem i tid også. Vi er heldige som har så mange dyktige som er med å bidra på Helgeland. Jeg var i Tyskland på Grüne Woche da jeg fikk melding fra Rita om at det hadde kommet tilskudd fra Sparebank 1 Nord-Norge og jeg ble veldig glad. Her jobber det mange dyktige folk som drar i samme retning, sier Andre Møller.

Banksjefen på sin side er imponert både over det nye verdensarvsenteret, men også annen utvikling på Vega.

–Det er helt fantastisk mye positivt som skjer i vegasamfunnet nå. Turiststrømmen har hatt en tidobling på 7-8 år og det har selvfølgelig ikke kommet av seg selv, påpeker Øyvind Løvdahl.


Verdensarvsenteret på Vega jakter kjøkkensjef

Det holder ikke bare å være god på å lage mat for å kunne lede kjøkkenet i Vega VerdensarventerVerdensarvsenteret åpner 13. juni

Dronningen er invitert, men kongehuset har ikke bekreftet at de kommer.