Oppdretterne inviterer til folkemøte om oppdrett på Vega

Nova Sea og Vega Sjøfarm vil informere om lakseoppdrett i et åpent møte.

Nova Sea og Vega Sjøfarm inviterer til folkemøte på Vega om oppdrett.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

På kvelden mandag 28. januar inviterer Vega Sjøfarm AS og Nova Sea AS til et folkemøte på Vega Havhotell. Agenda for dagen er generell informasjon om Vega Sjøfarm og Nova Sea og lakseoppdrett. Selskapene ønsker å ASC-sertifisere anleggene på Skogsholmen og Igerøy og vil forklare folkemøtet hva dette innebærer. Aquaculture Stewardship Council (ASC) er produksjon etter definerte og strenge kriterier.


ASC-sertifisering
  • Aquaculture Stewardship Council (ASC) er et uavhengig sertifiseringsorgan for havbruk.
  • Miljøstandardene som brukes i ASC er utviklet av Aquaculture Dialogues, som ble koordinert av WWF.
  • ASC er et uavhengig sertifiseringorgan som sertifiserer havbruksanlegg etter en åpen prosess og det er et godkjent sertifiseringsbyrå som utførerer sertfiseringen.
  • Ved utgangen av 2015 var det over 200 ASC-sertifiserte oppdrettsanlegg på verdensbasis.
  • Foreløpig er globale standarder utviklet for 15 kommersielt viktige arter.
  • For lakseoppdrett er det 422 punkter som skal oppfylles.

Kilde: WWF Norge

 

I tillegg ønsker selskapene å informere om forskjellige typer regelverk og vurderinger som er tatt på forhånd med hensyn til miljø og fiskehelse og mulige uønskete miljø- og helsepåvirkninger. Det vil også bli gitt informasjon om refortøyning på Igerøy som planlegges av selskapet.


"Forsoningsmøte" på Velfjorden

Marine Harvest kommer lokale fiskere i møte

Verdens største oppdrettskonsern lover å snakke med de lokale fiskerne i forkant av nye søknader i nærområdene, og beklager at det ikke er gjort tidligere.Oppdrettsanlegg sertifisert etter streng miljøstandard

To av Marine Harvests anlegg i Brønnøy får ASC-sertifisering.