Bygget platt uten tillatelse på Lånan i 2012, fikk dispensasjon seks år etter

Vega verneområdestyre har gitt dispensasjon fra verneforskriften.

Arbeidet med å sette opp platten foran dette huset på Lånan startet i 2012. Tiltakshaveren søkte ikke om byggetillatelse, men gjorde dette på oppfordring seks år seinere og fikk den dispensasjonen han trengte.  Foto: Simen Meisdal

Vega

Like før jul behandlet Vega verneområdestyre en byggesøknad i Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde. For å kunne bygge i dette området kreves en dispensasjon fra verneforskriften.