Vega vil bruke havbruksfond til fiberutbygging

Rådmannen vil ta 3,4 millioner fra havbruksfondet. Dette utgjør nær halvparten av fondet.

Vegas ordfører Andre Møller har lenge jobbet for at det skal bygges ut fiber i hele kommunen. Torsdag må han og formannskapet ta stilling til om de vil bruke halve havbruksfondet for å finansiere fase 2 av utbyggingen.   Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Kostnadsrammen for utbygging av fiber i fase 2 er på 10,4 millioner kroner. Dette skal finansieres av Signal bredbånd, Vega kommune og 3,6 millioner i tilskudd. Vega kommune må bidra med tilsvarende sum. Dette inkluderer graving av stamfiber fra Rørøy til Bø og graving av kabel fra Brandvika til Sundsvoll. I utgangspunktet var det forutsatt finansiert med lån.

Rådmann Brit Skjevling skriver i sin innstilling til formannskapet at lånefinansiering ikke kan benyttes til denne investeringen med unntak av det som kommunen investerer i selv som graving fra Rørøy til Bø og fra Brandsvika til Sundsvoll. Det er Signal som eier fiberen, og rådmannen skriver at tilskuddet til Signal må føres i driftsregnskapet og kan ikke finansieres med lån. Derfor må 3,4 millioner kroner av kommunens andel finansieres med andre midler, mens 200.000 kroner som regnes som kommunens egen investering, kan finansieres med lån.

– Vi har mottatt 6,6 millioner kroner fra havbruksfondet og det foreslås at 3,4 millioner kroner av dette brukes til fiberutbyggingen, skriver rådmannen i sin innstilling.

Formannskapet skal ta stilling til saken førstkommende torsdag.


Synlige fiberkabler på beite 

For vegabonden Per-Fredrik Bang er det tid for å sette ut dyr på beitene nå. På det ene beitet på Båtneset ligger det synlige fiberkabler, som Bang ikke ønsker å være ansvarlig for hvis det skulle ødelegges. Full krangel om fibergraving

Robert Lie Johansen mener det gjøres at for dårlig arbeid med graving av grøft for fiber på Sørbygda i Vega.Bindal og Vevelstad får bredbåndsstøtte

Myndighetene gir 6,5 millioner til raskere nett lokalt.Opplever tidenes byggeboom på Vega

Det er mer enn 40 år siden sist det var så stor byggeaktivitet i øykommunen.Holder grendemøter om fiberutbygging

Snart får alle innbyggerne på Vega tilbud om fiber, men to grender er foreløpig tatt ut av prosjektet.Bygger ut fiber for 11 millioner

Vega har signert intensjonsavtale.

 
Vega