Direktøren i Helgeland Museum avviser påstander

Sten Rino Bonsaksen sier det ikke har vært møte i forrige uke mellom Helgeland Museum og kommunen der det har blitt sagt at E-huset skal stenges. Ordfører Andre Møller sier denne beskjeden kom i vår.

Direktør i Helgeland Museum, Sten Rino Bonsaksen.  Foto: Bård Pedersen

Vega

Direktøren ved Helgeland Museum Sten Rino Bonsaksen sa til BAnett fredag at de ikke hadde konkludert med at driften på E-huset skal opphøre. Dette spørsmålet kom opp på bakgrunn av et Facebook-innlegg fra Inga Næss der hun hevder det motsatte.

— Saken eskalerer

Bonsaksen understreket før helga at de jobbet med et formidlingskonsept inn mot Vega uavhengig videre utvikling for museumsdriften på Vega. På direkte spørsmål om E-huset vil holde åpent til sommeren svarte Bonsaksen at de ikke hadde tatt stilling til hvor hovedvirksomheten skal foregå etter at verdensarvsenteret på Gardsøya er åpnet.

På BAnett i dag kommer Inga Næss med et leserinnlegg der hun gjentar at hun har fått formidlet at E-huset skal legges ned og at dette ble bestemt i et møte mellom HM og Vega kommune i forrige uke. Hun hevder videre at hun ble kontaktet om dette av avdelingslederen på Vega og fått dette ytterligere bekreftet av formidlingsleder Janicke Kernland. Dette avviser Bonsaksen.

— Denne saken ser ut til å eskalere langt utover det jeg hadde forventet. Helgeland Museum arbeider med et nytt formidlingskonsept for vår virksomhet i Vega. Bakgrunnen for det er at om kort tid åpner de nye lokalene til Vega Verdensarv. Museet har en driftsavtale med Vega kommune som skal revideres og samarbeidsavtale med Vega Verdensarv skal inngås. Det har ikke vært møte mellom HM og Vega kommune i uke 41 der det har blitt sagt at E-huset skal stenges ved årsskiftet. Det er direktøren som representerer HM i forhandlingsmøter med kommunen. Jeg har ikke bedt Lindrupsen om å formidle dette til Næss. Kernland har ikke kommunisert med Næss, det er det eventuelt undertegnede som vil gjøre om det er aktuelt. Vi har ingen plan om å gi utstillingen til andre aktører, sier Bonsaksen.

Ordfører: Sa de ikke ønsket å drive videre

Ordfører Andre Møller bekrefter at det ikke har vært et møte mellom kommunen og Helgeland Museum i forrige uke. Et slikt møte fant derimot sted før sommerferien.

— Siste møte vi hadde med HM var 15. mai der politisk ledelse var med. På møtet 15. mai ble husleieavtalen angående brygga til E-huset diskutert. Det ble også poengtert fra HM at de ønsket et annet fremtidig formidlingssted/lokaler, sier Andre Møller og legger til at Helgeland Museum sa i møtet at de ikke ønsket å drive ærfuglmuseet videre.

Sten Rino Bonsaksen vil på sin side ikke bekrefte eller avkrefte om dette medfører riktighet.

— Ordfører Andre Møller sier at i et møte 15. mai ble det sagt at HM ønsket andre lokaler og at dere ikke ønsker å drive ærfuglmuseet videre. Stemmer det at dere ikke ønsker å drive ærfuglmuseet videre?

— Vi jobber med et nytt formidlingskonsept for vår virksomhet i Vega. Ved revidering av avtalen med kommunen og inngåelse av en samarbeidsavtale med Vega Verdensarv vil vi bestemme oss for hvilke lokaler vi skal/ønsker å bruke.

Spørsmålstillingen din (evt. Ingas påstander) er prematur. Vi vil komme tilbake til disse spørsmålene når vi har utarbeidet våre framtidige planer for Vega, sier direktør Sten Rino Bonsaksen i Helgeland Museum.