Helgeland Museum vurderer videre drift på Vega

Det er fortsatt ikke avklart om det blir drift i E-huset på Nes.

Direktøren ved Helgeland Museum sier de fortsatt ikke har avklart om det blir videre drift ved E-huset neste sommer når Verdensarvsenteret åpner på Gardsøya.  Foto: Simon Aldra

Vega

Inga Næss gikk ut på Facebook torsdag og sa hun hadde fått høre at driften av E-huset på Nes skal avvikles. Helgeland Museum leier i dag lokalet og formidler hvordan samspillet mellom mennesker og ærfugl har vært gjennom generasjoner. Dette er selve kjernen i verdensarvstatusen som ble kommunen til del i 2004.