Allskog planlegger hogst av 80 dekar skog rundt Gladstad

Kommer til Vega i løpet av kort tid for å taksere.
Vega

I denne eller neste uke kommer Allskog til Vega for å taksere skog. Planlagt oppstart for hogst er i løpet av november 2018.