Vega Sjøfarm venter fortsatt på avklaring

Marine Harvest fikk fredag grønt lys for oppdrett i verdensarvområdet. Vega Sjøfarm venter fortsatt på svar på sin klage.

Styreleder Arnljot Arntsen i Vega Sjøfarm er frustrert over at selskapet ennå ikke har fått svar på klagen de har sendt Fylkesmannen. Fylkesmannen ga i mai i fjor avslag på Vega Sjøfarms søknad om tillatelse etter forurensningsloven for nytt oppdrettsanlegg ved Hysvær.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

I mai 2017 ga Fylkesmannen i Nordland avslag på Vega Sjøfarms søknad om tillatelse etter forurensningsloven for nytt oppdrettsanlegg ved Hysvær.