Mobbeombudet sier Vega må lære av mobbesaker

– Det handler om å ta unge mennesker på alvor, sier mobbeombudet i Nordland.

Lasse Knutsen er elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland. Han mener det i noen tilfeller er viktig at skoleeier kommer på banen tidligere som en støttefunksjon til skoleledelsen dersom skolen selv ikke klarer å løse utfordringer med mobbing.   Foto: Pressefoto

Vega

Lasse Knutsen bekrefter at han har blitt kontaktet av foresatte med barn i skolealder på Vega uten at han går nærmere inn på dette. Han har lest saken der Trudi Grindhaug forteller om et sju år langt mobbemareritt på Vega barne- og ungdomsskole.