To millioner kroner til Vegaøyan verdensarv

Klima- og miljødepartementet deler i år ut 62 millioner kroner til arbeidet med å ta vare på den norske verdensarven.

Vegaøyan verdensarv får to millioner kroner i tilskudd via Riksantikvaren for å ta vare på verdensarven. Dette bildet er tatt på Lånan i 2013.  Foto: Simen Meisdal

Vega

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Fordeling av tilskudd skjer via Riksantikvaren.

─ Åtte fantastiske og unike steder i Norge er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Midlene til den norske verdensarven går både til istandsetting, vedlikehold og formidling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.


Rjukan, Røros og Bergen

Industriarven i Rjukan og Notodden ble tildelt verdensarvstatus i 2015. De får i år over 20 millioner i tilskudd til arbeidet med istandsetting og formidling. Mandheimen på Rjukan fikk store skader i en brann i 2016 og halvparten av midlene til industriarven går til arbeidet med denne bygningen.

Bergstaden Røros og Circumferensen får over 15 millioner kroner. Her skal blant annet pengene brukes utbedringen av Olavsgruvaveien og istandsetting av verneverdig bebyggelse. Med over 15 millioner til Bryggen i Bergen fortsetter også istandsettingsarbeidene der.


Vegaøyan får to millioner

Verdensarven i Vestnorsk fjordlandskap omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. Vestnorsk fjordlandskap får til sammen tre millioner kroner i tilskudd. Urnes stavkirke i Sogn og Fjordane mottar nær 1, 2 millioner  kroner, mens bergkunsten i Alta i Finnmark får fire millioner kroner. I Finnmark står også de fire norske målepunktene på Struves meridianbue. Arbeidet med skjøtsel og formidling av Struves meridianbue mottar i år tilskudd 1,2 millioner kroner. Vegaøyan verdensarv får 2 millioner kroner i årets tildeling.

- Dette er bygningsvernmidlene som fordeles via fylkeskommunen. To millioner er kjempebra. Det har ligget fra 1,5 millioner til tre millioner hvert år. Det er gjort en fantastisk jobb i ti år med å sikre både ute i øyene og på Vega. Det er mange som har fått med finansiering av restaureringsprosjekter, både bygninger er tatt vare på og vi har hatt en egen bygningsvernarbeider som har jobbet sammen med huseier og andre, sier daglig leder i Vegaøyan verdensarv Rita Johansen. I tillegg til dette kommer verdensarvmidlene som går til stiftelsen og verneområdestyret som får sine midler. Dette utgjør 6-7 millioner kroner i året.

- Det er mye folk som er i arbeid og dette gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, sier Johansen og legger til at det er stor satsing på barn og unge og lokale foreninger gjennom stiftelsen.


Liste over tilskuddsfordeling til verdensarvstedene:


Struves meridianbue         

1.200.000,-

Bergkunsten i Alta

4.000.000,-

Vegaøyan

2.000.000,-

Bergstaden Røros og Circumferensen

15.050.000,-

Vestnorsk fjordlandskap

3.000.000,-

Bryggen i Bergen

15.100.000,-

Urnes stavkirke

1.180.000,-

Rjukan-Notodden industriarv

20.700.000,-