Vega Sjøfarm klager på fylkesmannens avgjørelse

Vega Sjøfarm har søkt om økning i biomassen på oppdrettsanlegget ved Skogsholmen, fylkesmannen har kun gitt dem midlertidig tillatelse.

Vega Sjøfarm har søkt om økning i biomassen i oppdrettsanlegget ved Skogsholmen. Fylkesmannen i Nordland vil kun gi dem midlertidig tillatelse frem til utgangen av 2020.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Den 25. januar i år ga Fylkesmannen i Nordland en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven for Vega Sjøfarms lokalitet ved Skogsholmen i Vega kommune. I dette vedtaket gir fylkesmannen oppdrettsselskapet tillatelse til en biomasseutvidelse til 4680 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsen er gitt midlertidig frem til utgangen av 2020.