Frustrert styreleder i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv

Krever avklaring om oppdrett i verdensarven

Andre Møller fikk spørsmål fra styret i stiftelsen Vegaøyan verdensarv om hvordan kommunen stilte seg til verdensarvstatus og oppdrett.

Styreleder Andre Møller fikk flere spørsmål om oppdrett og verdensarvstatus under styremøtet i stiftelsen Vegaøyan verdensarv tirsdag. Fra v.: daglig leder Rita Johansen, styreleder Andre Møller, styremedlem Sten Rino Bonsaksen og observatør Ole Søe fra Riksantikvaren.   Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Møller er styreleder i stiftelsen Vegaøyan verdensarv og også ordfører i Vega kommune. I starten på styremøtet tirsdag fikk Møller flere spørsmål om Kystplan Helgeland og tilrettelegging for flere oppdrettsanlegg innenfor verdensarvområdet. Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Miljødirektoratet og Riksantikvaren i oppdrag å komme med et forslag til oppfølging av rapporten fra IUCN og ICOMOS om Vegaøyan verdensarvområde. Her heter det blant annet at ny kunnskapsbasert KU til Kystplan Helgeland Vega må på plass før konsesjonsbehandling av konkrete anlegg. Miljødirektoratet og Riksantikvaren anbefaler ikke at konsesjonssøknadene fremmes i henhold til eksisterende kommuneplan.