Rødt Vega vurderer samarbeid med andre parti

Vegas ferskeste parti åpner for samarbeid med andre før kommunevalget i 2019.

Per-Anton Nesjan har stemt SV i alle år, men ved stortingsvalget i september i fjor fikk Rødt for første gang hans stemme. Han var med å stifte Rødt Vega i februar 2017.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

I årsmeldingen til Rødt Vega ser medlemmene også på veien videre. De ønsker å bruke det neste året til å bygge et samarbeid med de andre lagene som ble etablert på Sør-Helgeland i 2017 og et samarbeid med enkeltmedlemmer i de andre kommunene. Det skal også være ønskelig å etablere lokallag for Rødt i kommuner som ikke har dette per dags dato.

Fortsetter som leder

Per-Anton Nesjan fortsetter som leder av Rødt Vega med Camilla Hestvik som nestleder. I tillegg til sekretær Peter D. Nikolaisen skal de utgjøre lokallagets samarbeidsutvalg til dette arbeidet. Dette er også noe de andre lokallagene vil gjøre i tillegg til at de skal legge planer for en felles aktivitet på Sør-Helgeland.       

Vurderer politisk samarbeid        

I årsmeldingen skriver Rødt Vega at de vil undersøke om det er mulig og ønskelig med et samarbeid med andre partier i forbindelse med det kommende kommunevalget. Ettersom flere av dem som ble valgt inn på Vega SVs liste som representant og vararepresentanter til kommunestyret er medlemmer i Rødt, vil det bli medlemsmøter foran kommunestyremøtene der også gjenværende medlemmer i SV inviteres.


Dette er det nye styret:

Leder Per-Anton Nesjan

Nestleder Camilla Hestvik

Økonomiansvarlig Snefrid Jakobsen

Sekretær Peter D. Nikolaisen                    

Styremedlem Kari Renate Nilsen


3 representanter til Samarbeidsutvalg for lokallagene på Sør-Helgeland

Leder, nestleder og sekretær

Revisorer:

Snorre Nilsen og Lill Livsentusiast KristiansenVega Rødt har sett dagens lys

Fem tidligere SV-politikere har gått over til Rødt.