Full krangel om fibergraving

Robert Lie Johansen mener det gjøres at for dårlig arbeid med graving av grøft for fiber på Sørbygda i Vega.

Signal Bredbånd bygger ut fiber over hele Vega. Entreprenøren som graver grøftene har fått flere klager på jobben som er gjort. Her fra gravearbeidet som ble utført på Åsen i oktober.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Johansen er en av flere grunneiere som er misfornøyd med arbeidet som utføres når det graves grøft for fiber på sørbygda på Vega. Han har klaget til utbygger Signal Bredbånd. Det er det Troms-baserte entreprenør selskapet Herlof & sønn AS som står for gravingen av grøftene. De har igjen hentet inn en underentreprenør som utfører arbeidet på sørbygda.