Økte ordførerens godtgjørelse

Vegas ordfører får økt sin godtgjørelse med 25.000 kroner.

Ordfører Andre Møller argumenterte for egen godtgjørelse og kommunestyret vedtok en økning på 25.000 kroner.  Foto: Hildegunn Nielsen

Vega

Kjartan Sørøy i Kystpartiet la frem et felles forslag med Senterpartiet på å øke ordførerens godtgjørelse fra 700.000 kroner i 2017 til 725.000 kroner i 2018. Det ble også foreslått å øke varaordførerens godtgjørelse fra 10 prosent av ordførerens godtgjørelse til 15 prosent.