Samlet sekkevis med søppel i verdensarven

I verdensarvområdet ble det i 2017 samlet inn totalt 280 sekker med søppel.

I september 2016 tok Øyvind Andreassen fra SHMIL imot søppel fra naturoppsynsmann Runar Omnø og innleid hjelpemann Håkon Bikset. Den gang ble nærmere 350 sekker med søppel fraktet inn til Brønnøysund fra øyene rundt Vega. I år ble det plukket 280 sekker søppel i dette området.   Foto: Bård Pedersen

Vega

Runar Omnø i Statens naturoppsyn (SNO) på Helgeland skriver i sin årsrapport til Vega lokale verneområdestyre om utfordringene for verdensarvområdet fremover. Den største og mest alvorlige formen for trussel for området er fortsatt er havari med båt eller et stort utslipp fra oljeutvinningen utenfor Helgelandskysten. Dette vil få store konsekvenser for verdensarvområdet.

- Strandsøppel er og blir en stor utfordring i verdensarvområdet. Trusselen er ikke akutt som ved oljeutslipp, men strandsøppelet er mange steder svært skjemmende. Mengden strandsøppel er formidabel og oppgaven med å skulle få fjernet alt nesten illusorisk, i hvert fall hvis en skal holde seg til de metoder og det omfang av oppsamling som har vært gjort til nå, skriver Omnø i rapporten.

I 2017 fulgte SNO opp initiativet for oppsamling av strandsøppel i åtte av utværene i verdensarvområdet. Hvert av værene fikk også i år tilbud om å samle inn inntil 100 sekker strandsøppel. SNO fikk i år hjelp av Kystvakta til å frakte strandsøppelet til Brønnøysund og seinere til SHMILs anlegg på Salhus.

Totalt ble det samlet inn vel 200 sekker strandsøppel av grunneierne, mens 10. klasse ved Vega barne- og ungdomsskole samlet inn 55 sekker under en aksjon på Lånan. En grunneier i Muddvær samlet alene inn 25 sekker med søppel. Dermed ble det totalt samlet inn cirka 280 sekker med strandsøppel i Vegaøyene i 2017.