Torgars ni liv

Samtidig er det ikke tvil om at mange år med opprydning har gitt Torgar Næringshage et tynnslitt rykte

Ledere

Torgar næringshage ser ut til å ha ni liv. Nå skal den gjøres mer robust gjennom å søke et samarbeid med Sandnessjøen.

Det skjer etter mange år med opprydning og etter en svingdørstafett av lederbytter. Samlet sett er det ikke vanskelig å forstå at det har reist seg kritiske røster som spør etter resultater fra arbeidet på Toft. 

Samtidig er spørsmålet hvor mye av det arbeidet som faktisk gjøres på Toft som vil bestå dersom Torgar næringshage legges ned. Næringshagen får nemlig tilskudd fra fylkeskommunen som ikke nødvendigvis videreføres dersom man ikke har en næringshage.

Samtidig er det ikke tvil om at mange år med opprydning har gitt Torgar Næringshage et tynnslitt rykte. Driften har også krympet inn i takt med negative driftsresultater og omsetningen er nå langt under det halve av det den har. Næringhagen har nå kniven på strupen, også fra Siva.

I denne situasjonen kan ideen om sammenslåing med Sandnessjøen være en måte å bli mer driftseffektiv på. Det trenger Torgar. Næringshagen har mange kritiske øyne på seg, og trenger å sette inn alt på å oppnå resultatene som sikrer videre Siva-tillit.


Leder, Brønnøysunds Avis  27. juni 2015