Havbruk gir vekst

Ledere

Akvakultur er blinket ut som satsingsområde lokalt og nasjonalt, og forrige uke kom det mer nytt om to lokale prosjekter. Etter å ha brent seg på torskeoppdrett for noen år siden tar miljøet på Toft sats igjen. Codfarm AS søker om å starte torskeoppdrett like utenfor Torget. Det er også blitt arrangert informasjonsmøte om landbasert oppdrettsanlegg på Toft, også det et prosjekt fra konsernet som nå heter Campus Blå Norsk Havbrukssenter. Man kan legge til smoltanlegget på Svaberget og Akvafutures lukket oppdrett-satsing, og det viser seg et bilde av en mangfoldig og voksende næring.


Og mer næring og arbeidsplasser trenger Sør-Helgeland. Folketallet har stagnert, og befolkningen blir eldre. Investeringer og arbeidsplasser sikrer befolkningstallet og dermed velferdstilbud som helsevesen og skolestruktur. Derfor er det bra at det satses på akvakultur i ulike former. De økonomiske ringvirkningene av oppdrett er positive og tiltrengt. Samtidig har denne næringen, som de fleste andre, påvirkning på miljø og arealbruk. Det gir reaksjoner, som Codfarm-sjefen påpeker. Tradisjonell oppdrett i sjø har fortsatt sine miljøutfordringer, men det er tatt store steg.


All erfaring med Akvafutures lukkede oppdrett i sjø tyder på at miljøpåvirkningen er minimal og at dette er veien å gå. Selskapet trenger større volum, og det er å håpe at regjeringen følger opp sine signaler om at få mer av fjordoppdretten inn i lukkede anlegg når de til sommeren legger fram en ny havbruksstrategi.

På toppen av det som allerede skjer kommer nå planene om et landbasert anlegg på Toft. Det er snakk om milliardinvesteringer og opp mot 200 arbeidsplasser, og teknologien skal gjøre oppdretten skånsom mot havmiljøet. Forskjellen fra den lukkede oppdretten i sjø er at anlegget bruker mer energi og legger beslag på mer landareal, i dette tilfellet et sjønært turområde. Samtidig er det mye plass igjen på land «i øyan». Anlegget har et stort fotavtrykk i landskapet, men med det vi vet så langt ser det ut som om fordelene er større enn ulempene.


Det er et stykke fram. «Halve Norge» satser nå på landbasert oppdrett, og ikke alle vil lykkes. Forutsetninger som laksepris og strømpris er bare noen av faktorene som må anslås før initiativtakerne i det hele tatt finner ut om det er regningssvarende å sette i gang. Men så langt ser Toft-planene ut som næringsvirksomhet som kan gi regionen flere bein å stå på – med miljøvirkninger det går an å leve med.
Mange spørsmål på informasjonsmøte

Onsdag gjennomførte Aquaculture Innovasjon (AI) et informasjonsmøte på Teams og på havbrukssenteret om reguleringsplanen for Toft næringsområde.

 

Torgnes-selskap søker om torskeoppdrett ved Torget

Codfarm AS gjør klart for ny satsing på torskeoppdrett. Søker om anlegg utenfor Torget.

 

Varaordfører med sterk støtte til Toft-prosjekt

Varaordfører Tore Tveråmo (H) mener det landbaserte oppdrettsprosjektet på Toft i regi av Aquaculture Innovation AS er "fantastisk".

 

 


Akvafuture regner med underskudd, men håp i ny strategi

Akvafuture gikk med underskudd i fjor. Regjeringens nye havbruksstrategi kan være godt nytt for selskapet.

 

Regjeringen vil ha flere lukkede anlegg i fjordene

Regjeringen vurderer en ny stimuleringsordning for å sluse mer fjordoppdrett inn i lukkede anlegg når de til sommeren legger fram ny havbruksstrategi.

 

Landbasert oppdrett kan gi 200 nye jobber

Landbasert oppdrett på Toft kan gi rundt 200 nye arbeidsplasser i Brønnøy. Nå er reguleringsforslaget levert til kommunen.