Kjære Roy Dahle

Så egentlig er det jo kanskje din egen organisasjon du er frustrert over, som hadde godkjent grunnlagstallene

Margunn Ebbesen er stortingsrepresentant for Høyre.  Foto: privat

Debatt

Så fint at du reagerer på mitt innlegg angående bruddet i årets jordbruksforhandlinger.


 

Jo, stol på meg, vi forstår godt hva dere prøver å få gjennomslag for, og med ditt innlegg bekrefter du også hva som ligger bak frustrasjonen hos bøndene. Uenighet om de tallene som brukes i forhandlingene – grunnlagstallene. Det er Budsjettnemnda for landbruket som utarbeider disse grunnlagstallene basert på referansebruk. I Budsjettnemnda sitter medlemmer fra både Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget, ulike departement og SSB, og de har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av jordbrukets økonomiske stilling. Dette er en årlig øvelse som gjøres i forkant av forhandlingene og brukes til å utforme det kravet som bondeorganisasjonene fremmer overfor staten.

Disse grunnlagstallene hadde altså bondelagene godkjent og de fremmet sitt krav med bakgrunn i disse tallene. Høyres landbruksnettverk – ja, vi er bare kvinner – har – i likhet med regjeringen fått med oss den uroen som var ute blant bøndene. Derfor registrert vi med tilfredshet at staten la inn som et av punktene i tilbudet, at det vil bli satt ned et utvalg som skal gå gjennom grunnlagstallene for kommende oppgjør. Men både i år, og alle år tidligere er disse grunnlagstallene som brukes i forhandlingene, i forkant allerede godkjent av bondeorganisasjonene og staten. Så egentlig er det jo kanskje din egen organisasjon du er frustrert over, som hadde godkjent grunnlagstallene.

Også verdt å merke seg at det både i statens tilbud er lagt inn en forutsetning om en produktivitetsgevinst på 2,9 %, tilsvarende 12800 kr pr. årsverk, når inntektsveksten skal beregnes. Bondeorganisasjonene har lagt inn akkurat samme tall for produktivitetsgevinst som staten i sine beregninger av gjennomsnittlig inntektsutvikling for landbruket kommende år. Dette finner du på side 39 i kravdokumentet fra organisasjonene.

Jeg synes den norske modellen for forhandling av jordbruksoppgjør som gjøres direkte mellom staten og landbruksorganisasjonene er flott og viktig å hegne om.  Derfor må jeg si jeg synes det er trist at bondeorganisasjonene ikke valgte å sette seg til forhandlingsbordet. Det er ikke korrekt som sies av enkelte at det var for lang avstand mellom krav og tilbud til at de kunne sette seg til forhandlingsbordet. Alle forhandlingene har resultert i en økning på opp mot femhundre millioner økt tilbud. Dette går nå bøndene glipp av. Hvis du ønsker kan jeg godt sende deg en oversikt over krav / tilbud og resultat for mange år tilbake i tid, som viser at avstanden har vært større flere ganger.

Kan kanskje være verdt å minne om hva som skjedde når det ble brudd mellom bondeorganisasjonene i 2012 med Lars Peder Brekk fra ditt eget parti, Senterpartiet, som landbruksminister. Da gikk tilbudet fra staten til Stortinget og ble bare stadfestet der. Nå er proposisjonen kommet til Stortinget, og vi skal håndtere denne i løpet av de kommende par uker.

Margunn Ebbesen